Historie

Z historického hlediska je území Egypta jednou z prvních kolébek civilizace. První zmínky o organizovaných lidských společenstvích se datují někdy na šesté tisíciletí před naším letopočtem. Začal vznikat malá knížectví a zakládaly se velká města.

Ve třetím tisíciletí byl celý Egypt sjednocen Narmerem, nebo také Menim, v jednotnou říši. Téměř všichni její panovníci byli udatní válečníci, kteří díky výbojům zajistili zemi rozmach kulturní i hospodářský. Většinu bojů soustředili především na jih do Núbie, což je dnešní území Súdánu, odkud zpět přiváželi zlato, měď, slonovinu a otroky. Právě v té době vznikla tradice stavění pyramid jako míst posledního odpočinku králů. Na vybudování těchto obrovských hrobek pracovaly tisíce lidí, otroci i rolníci.

V letech 1580 až 1090 před našim letopočtem navázal Egypt čilé obchodní styky s řeckými Mykénami, které prosluly architektonicky velmi významnými kamennými paláci. Za vznik vděčí Nová říše panovníkovi Ahmosi I., kterému se podařilo porazit a vytlačit Hyksósy zpět do oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. V této době Egypt doznává díky kořistem z dobytých území vůbec největšího kulturního rozmachu. Faraónové přestali budovat pyramidy a nechávají se pohřbívat do skalních hrobek v Údolí králů. Vedle panovníka se k moci dostává také kněžstvo. V tomto období Mojžíš vyvedl Židy z Egypta a během putování do země zaslíbené prý obdržel Desatero. O dvě stě let později přicházejí na scénu David a Goliáš, král Šalomoun a trojská válka.

V roce 525 před naším letopočtem se Egypt stal částí velké Perské říše, v té době mu tedy vládli i panovníci jako Dáreius I. či Xerxes. Až v roce 332 před Kristem se faraónem stal Alexandr Veliký, po jehož smrti nastoupili na trůn Ptolemaiovci. A je to právě Ptolemaios I., který nechal postavit známou Alexandrii.

V roce 30 před naším letopočtem ztrácí vládu nad Egyptem poslední královna Kleopatra VII. Kdysi mocný Egypt se tak stává pouhou provincií římské říše a je spravován dosazovanými zástupci.

Po rozpadu římského impéria zůstává Egypt příslušný k říši Východořímské a hlavním městem je tedy pro něj Konstantinopole, ale ve skutečnosti je dále spravován z Alexandrie místodržiteli císaře. V roce 640 se začíná v Egyptě šířit islám. Všichni křesťané v zemi, kteří se rozhodli k islámu nekonvertovat, byli nuceni k založení vlastní koptské církve a uchýlili se do klášterů v poušti. Země postupně z východu přijímá arabskou kulturu. Ve 12. století byl Egypt na krátkou dobu dobyt křižáky, ale své pozice dlouho neudrželi, a proto se museli stáhnout. V roce 1517 našeho letopočtu byl Egypt dobyt Turky, díky čemuž se v zemi začal významně rozvíjet obchod. Současně s rozmachem osmanské říše směrem do Evropy ale Egypt ztrácí na významu a dochází zde dokonce k povstáním, díky kterým si Egypt získal určitou autonomii.

V roce 1768 území Egypta dobyl Napoleon Bonaparte. V té době se poprvé Evropané ve větší míře díky kresbám Napoleonova dvorního malíře dovídají o pyramidách, Sfinze a dalších egyptských architektonických skvostech. Napoleonovi se podařilo v místních vzbudit silné nacionální cítění, což nakonec vedlo k nástupu Mohameda Alího k moci.

V 19. století se o Egypt zajímají obchodní společnosti z Velké Británie a z Francie, především pak kvůli možnosti zkrácení dopravy zboží z Asie. V roce 1859 získal Francouz de Lesseps od chalífy povolení ke stavbě Suezského průplavu, ovšem po jeho dokončení jej koupí Britové.

Až do roku 1914 byl Egypt oficiálně součástí osmanské říše, i když jej v podstatě řídili Britové. Teprve se začátkem 1. světové války můžeme mluvit o britském protektorátu. Později získal Egypt jistou samostatnost, a proto se na začátku 2. světové války stavěl jako spojenec Velké Británie. V průběhu konfliktu však místní začali sympatizovat více s fašisty, které začínají podporovat. Jejich protibritskou vzpouru ukončila až porážka nacistického generála Rommela v tankové bitvě u al-Alamejnu.

V červenci 1952 došlo k revoluci, která vedla ke vzniku arabské republiky. V červenci o čtyři roky později plukovník Násir znárodnil Suezský průplav.

Egypt začal podnikat akce proti Izraeli a Britové a Francouzi na to reagovali bombardováním egyptským měst. Do konfliktu se zapojil i Sovětský svaz a OSN. V roce 1967 v Šestidenní válce porazil některé okolní arabské země a získal tak na Sinajském poloostrově rozsáhlá území. Období konfliktů skončilo v roce 1979 díky podepsání mírové smlouvy.

Díky prezidentu Mubárakovi patřil Egypt v období první války v Perském zálivu mezi hlavní členy antiirácké koalice. V devadesátých letech se politická situace značně uvolňuje a majetek znárodněný v 50. letech se dostává do rukou soukromých vlastníků. Země dodnes prodělává postupné změny a z Egypta se tak stává demokratická republika, takže je Egypt last minute velmi vyhledávanou příležitostí k dovolené.

Přeposlat Tisknout

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist